Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này cùng với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bạn đã tác động đồng ý với các điều khoản và chính sách được quy định trong phần này.

Quyền sở hữu trí tuệ

taixiuuytin.net là một trang web hoạt động hoàn toàn độc lập và không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ bên thứ ba nào. Tất cả thông tin, dịch vụ và sản phẩm mà taixiuuytin.net cung cấp đều được xem là tài sản sở hữu độc quyền.

Trừ những trường hợp được phép theo luật bản quyền có liên quan, bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, sử dụng, lưu trữ hoặc xuất bản bất kỳ thông tin nào với mục đích cá nhân khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

Đối tượng sử dụng

Trang web này được tạo ra nhằm hỗ trợ cho những người có đam mê và quan tâm đến việc kiếm tiền từ các nhà cái trực tuyến.

Chúng tôi không khuyến khích việc truy cập trang web này cho những người dưới 18 tuổi hoặc không có đủ khả năng pháp lý để chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi trái pháp luật nào liên quan đến truy cập trái phép vào trang web này hoặc việc tham gia khi không đủ điều kiện.

Quyền bảo vệ thông tin

Khi bạn sử dụng dịch vụ của taixiuuytin.net, chúng tôi cam kết bảo mật tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu truy cập của khách hàng. Chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các hành vi cấm

Để xây dựng một cộng đồng văn minh, chúng tôi đề cao những quy định sau:

  • Tôn trọng thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam: Chúng tôi khuyến nghị không tuyên truyền nội dung và văn hóa phẩm không lành mạnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người xem.
  • Tránh bàn luận về chính trị: Chúng tôi không khuyến khích việc thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính trị.
  • Cấm hoạt động phá hoại: Chúng tôi không cho phép truyền bá hoặc ủng hộ bất kỳ hoạt động phá hoại nào, bao gồm cả xâm nhập vào dữ liệu của trang web và hệ thống máy chủ.
  • Tôn trọng và không xúc phạm: Chúng tôi yêu cầu không có hành vi chửi bới, xúc phạm hoặc đối xử không lành mạnh đến bất kỳ nền văn hóa hoặc cá nhân nào.

Quyền từ chối truy cập

Trong trường hợp khách hàng vi phạm các điều khoản được liệt kê trong mục 5, chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web taixiuuytin.

Ngoài ra, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định về văn hóa sử dụng Internet từ phía Chính phủ. Chúng tôi coi trọng việc giải quyết các vi phạm kịp thời và phù hợp.

Bổ sung và chỉnh sửa

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước đến khách hàng.

Chúng tôi khuyến nghị bạn liên tục cập nhật thông tin để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web.