Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Nội dung đề xuất: Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://taixiuuytin.net/.

Mục đích thu thập dữ liệu người chơi

Bình luận

Văn bản đề xuất: Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập thông tin được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện các hoạt động spam.

Một chuỗi ẩn danh, được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm), có thể được chia sẻ với dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng hình đại diện hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: [đường dẫn đến chính sách bảo mật của Gravatar]. Sau khi nhận xét của bạn được phê duyệt, hình đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai cùng với bình luận của bạn.

Cookies

Văn bản đề xuất: Chúng tôi cho phép bạn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp tiện lợi cho bạn vì bạn không cần phải nhập lại thông tin chi tiết mỗi khi bạn muốn bình luận. Những cookie này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Khi bạn truy cập vào trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để kiểm tra xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị trên màn hình. Cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian là hai ngày, trong khi cookie lựa chọn hiển thị sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, chúng tôi sẽ lưu một cookie bổ sung trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ định danh ID của bài viết mà bạn đã chỉnh sửa. Cookie này sẽ hết hạn sau một ngày.

Hình ảnh

Văn bản đề xuất: Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, chúng tôi khuyến nghị bạn tránh tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Điều này giúp người truy cập trang web không thể tải xuống hoặc trích xuất thông tin vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Văn bản đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài, như video, hình ảnh, bài báo và nhiều hơn nữa. Nội dung được nhúng từ các trang web khác sẽ hoạt động tương tự như khi bạn truy cập trực tiếp vào các trang web đó.

Các trang web được nhúng này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie và triển khai các công cụ theo dõi bên thứ ba để theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng. Điều này bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, đặc biệt khi bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nội dung đề xuất: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Văn bản đề xuất: Chúng tôi lưu trữ các nhận xét và siêu dữ liệu liên quan vô thời hạn khi bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi tự động nhận ra và phê duyệt các nhận xét tiếp theo mà không cần chờ đợi quá trình kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ đã cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng đều có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ thời điểm nào (trừ trường hợp họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Văn bản đề xuất: Nếu bạn đã tạo tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm mọi thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoàn toàn dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc bảo mật lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Văn bản đề xuất: Chúng tôi sử dụng dịch vụ phát hiện spam tự động để kiểm tra và xác định các nhận xét của khách truy cập có chứa spam hay không. Qua quá trình này, chúng tôi mong muốn duy trì một môi trường sạch sẽ và chất lượng cho các nhận xét trên trang web của chúng tôi.